БДЗП организира обучителна среща
Начало > НОВИНИ > Архив 2008
Присъединете се към голямото семейство на Българското дружество за защита на птиците
Българско дружество за защита на птиците организира обучение за местни поддръжници за мониторинг на Орнитологично важни места /ОВМ/ и съвместна работа по проект „Засилване участието на гражданското общество за опазване на сърцевинните зони на местата от Натура 2000” в гр. Асеновград на 06.12.2008 г. в читалище „Родолюбие” на пл. „Акад. Николай Хайтов”. от 10.00 до 15.00 часа.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Той цели да повиши вниманието и участието на гражданското общество за опазване на Натура 2000 зоните и Орнитологично важните места, като се повишат знанията и активността на отговорните институции, и гражданите по отношение мониторинга и управлението на тези места.

Ще присъстват представители на формираните местни групи от поддръжници в Южен централен район – ловно-рибарски дружества, читалища, учители по биология, представители на местни неправителствени организации и други.

В рамките на обучението ще бъде представена книгата - Наръчник на доброволните сътрудници по програмата за ОВМ, ще се обсъди бъдещата съвместна комуникация и работа между БДЗП и местните групи от поддръжници, както и планиране на съвместни дейности за региона.Ще бъдат представени  четирите проекта, спечелили в конкурса, който беше обявен в рамките на проект CSDP 2005-040.
     
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците.