избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Орнитологично важни места

Мещица
Мещица се намира в Югозападна България, в Брезнишката котловина между градовете Перник и Брезник. Обхваща южните склонове на Вискяр планина източно от град Брезник в района на селата Вискяр, Бабица, Г... още>>
Деветашко плато
Деветашкото плато е карстово плато разположено в Северна България, в Предбалкана северозападно от град Ловеч. На северозапад платото оформя ръб над река Осъм, която служи за граница. От север границат... още>>
Злато поле
Злато поле е старото корито на река Марица, разположено е на няколко километра от Димитровград, южно от едноименното село. На юг граничи с железопътната линия за Свиленград и със село Райново. Мястото... още>>
Цибърско блато
Цибърското блато се намира в Северозападна България на около 20 км източно от град Лом. Представлява остатък от обширна в миналото естествена влажна зона с мозаечно разположена богата водна и водолюби... още>>
Персенк
Персенк се намира в централната част на Западни Родопи между реките Въча и Чепеларска. Обхваща високопланинските територии на ридовете Чернатица и Персенк, както и част от Белочерковски рид на север. ... още>>
Язовир Ивайловград
Мястото се намира в Източните Родопи, Югоизточна България. Обхваща язовир на река Арда и околните планински склонове от селата Бориславци и Сеноклас на запад до държавната граница на изток, и от селат... още>>
Бобошево
Бобошево обхваща главно влажни ливади и пасища в Югозападна България южно от град Бобошево. В ганиците му попадат източните склонове на Влахина планина и рида Пиянец над река Струма. Територията му се... още>>
Скрино
Намира се в Югозападна България в триъгълника между Невестино, Дупница и Бобошево северно от едноименното село и Скринския пролом на река Струма. Обхваща хълмист район на север до селата Вуковски хано... още>>
Васильовска планина
Васильовска планина се намира в Северна България между градовете Ябланица, Тетевен и Троян и почти съвпада с орографските граници на едноименната планина. На север територията включва и язовир Сопот. ... още>>
Априлци
Комплекс от влажни ливади и пасища разположени на заравнени и слабо наклонени терени около река Видима и нейни притоци в района на град Априлци, в подножието на Средна Стара планина (Национален парк “... още>>
Велчево
Влажни ливади Велчево са разположени в котловинно-хълмист район от двете страни на река Видима, северно, северозападно и източно от село Велчево в Предбалкана източно от град Троян. Представлява компл... още>>
Руй
Границите на мястото съвпадат с орографските граници на българската част на Руй планина, заедно с котловинното поле на юг – поречието на река Ерма, като на север и запад те следват държавната граница,... още>>
Триград-Мурсалица
Триград-Мурсалица е разположено в централната част на Западни Родопи на юг от град Девин и западно от град Смолян. Обхваща водосборния басейн на река Въча (реките Широколъшка, Мугленска, Буйновска и д... още>>
Рибарници Челопечене
Рибарниците Челопечене са разположени в непосредствена близост до Софийския квартал Челопечене и околовръстното шосе на града. Граничат с река Лесновска и военно поделение от юг и обработваеми площи н... още>>

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] >>

 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax