избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Орнитологично важни места

Балчик
Мястото се намира в Североизточна България на Черноморското крайбрежие югозападно от град Балчик, непосредствено до града. Обхваща част от Добруджанското плато и клифа на юг до вилната зона и курорта ... още>>
Лудогорие
Мястото се намира в Североизточна България и съответства на географската област Лудогорие, но включва територии и от Западна Добруджа. Територията му попада в рамките на 14 общини от областите Русе, С... още>>
Западни Родопи
Мястото включва по-високата западна част на Западните Родопи с най-представителните псевдо-бореални иглолистни гори, уникални за Европа. Северната граница следва линията Велинград- Ракитово - Батак - ... още>>
Гарванско блато
Гарванското блато се намира в Североизточна България на около 30 км западно от Силистра на брега на река Дунав в понижение на релефа между селата Гарван и Попина. В миналото е имало непосредствена връ... още>>
Блато Малък Преславец
Намира се в Североизточна България на 33 км западно от Силистра на брега на р. Дунав, в землището на с. Малък Преславец. Надморската височина е около 13 м. Представлява еутрофно езеро. Водното ниво е ... още>>
Западна Странджа
Западна Странджа се намира в Югоизточна България и обхваща западните части на Странджа планина. От север се намират селата Денница, Оман, Гранитец, Сливово и Богданово. На запад границата достига до я... още>>
Остров Голя
Голия остров е дунавски остров, разположен в Северозападна България източно от Видин между километър 798 и 802 на реката южно от селата Кутово и Сланотрън. Територията на мястото обхваща българския бр... още>>
Карлуковски карст
Карлуковски карст се намира в Северозападна България в Предбалкана, между град Червен бряг от север и долината на река Косматица и Искърския пролом на юг. От запад на изток обхваща териториите от земл... още>>
Рибарници Звъничево
Рибарници Звъничево са разположени западно от Пазарджик в района между реките Марица и Тополница в землищата на селата Бошуля, Величково, Юнаците, Драгор, Мокрище, Звъничево и Ковачево. Представлява к... още>>
Рибарници Хаджи Димитрово
Рибарници Хаджи Димитрово са разположени в Средната Дунавска равнина северно от главен път Е83 от двете страни на Студена река – приток на река Янтра, в землищата между селата Алеково и Хаджи Димитров... още>>
Мост Арда
Намира се в Югоизточна България в Източните Родопи. Обхваща поречието на река Арда от село Рабово до град Маджарово и северните части на Иранов рид. На север граничи със селата Маджари, Войводенец, До... още>>
Мелнишки пирамиди
Мелнишките пирамиди обхващат областта около град Мелник, на север до селата Горна Сушица и Паскарево и на юг до селата Катунци и Калиманци. Почвите са глинести пясъци. Територията е предимно с хълмист... още>>
Добростан
Добростан се намира в Западни Родопи, Южна България. Носи името на едноименния планински рид. Територията обхваща и няколко съседни рида – Белочерковски рид, Кръстова гора, Черни рид и рида Чуката. На... още>>
Никополско плато
Никополското плато се намира в Дунавската равнина южно от град Никопол. На север граничи с река Дунав и града, на запад и юг с река Осъм, а на изток със Свищовско-Беленската низина, като границата там... още>>
Студенец
Студенец се намира в Средна Дунавска равнина. Обхваща система от карстови каньони във водосбора на река Вит – каньоните на реките Чернелка и Каменица, Вит от село Ясен до село Ъглен, на други по-малки... още>>
Места
Места обхваща долината на едноименната река, като най-северната граница достига до село Места и на североизток включва скалното природно образувание Сватбата. На запад мястото включва най-ниските скло... още>>
Бакърлъка
Бакърлъка е разположен на южното Черноморско крайбрежие и обхваща най-вдадената в морето част на Бургаския залив. Носи името на рида Бакърлъка (Меден рид) югозападно от град Созопол. По-голямата част ... още>>
Славянка
Славянка се намира в Югозападна България, Южно от Пирин. Границите на мястото следват орографските граници на едноименната планина, като е обхваната и част от Южен Пирин на север от Голешевска река и ... още>>
Осогово
Намира се в Югозападна България, на юг от град Кюстендил. Мястото обхваща по-голямата част от едноименната планина в границите на България. На северозапад и север границата преминава по склоновете на ... още>>
Витоша
Витоша се намира в Западна България на юг от Софийското поле. Обхваща почти изцяло едноименната планина, като границите и съвпадат с тези на Природен парк “Витоша”. На запад граничи с Владая, Мърчаево... още>>

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [>>]

 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax