избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Орнитологично важни места

Сакар
Нископланински район със заоблени хълмове и сравнително отворени долини на малки реки, притоци на реките Марица и Тунджа, в близост до държавната граница с Турция. Терените са с надморска височина от ... още>>
Язовир Розов кладенец
Язовир, разположен между гр. Гълъбово и с. Обручище в долината на р. Соколица, на мястото на вливането й в р. Сазлийка. Заобиколен е от ниски хълмове (100 - 130 м н.в.) и от изток и запад - от селища ... още>>
Язовир Овчарица
Незамръзващ през зимата язовир на река Овчарица, източно от гр. Раднево. Обграден е от ниски хълмове с обработваеми земи. Непосредствено до язовирната му стена се разполага ТЕЦ-2. Към мястото се отнас... още>>
Рибарници Мечка
Бивше крайдунавско блато, превърнато в рибарници, обрасли с блатна растителност, заедно с устието на малка река в западния му край и река Дунав в участъка между км 522-516 с два острова. Разположено е... още>>
Ломовете
"Ломовете обхваща комплекс от дълбоко врязани в равнината каньони с меандри на река Русенски Лом и нейните притоци - Черни, Малки (Сваленишки) и Бели Лом. Разположен е в северозападната част на Лудого... още>>
Дервентски възвишения
Дервентските възвишения са хълмиста територия с мозайка от разнообразни местообитания, разположена на изток от река Тунджа. По главното им било минава държавната граница между България и Турция. Надмо... още>>
Язовир Малко Шарково
Язовир, обграден е от ниски хълмове с обработваеми земи, който обикновено не замръзва през зимата. Разположен е в Странджа планина, до границата с Турция в землището на с. Малко Шарково. Язовирът е с ... още>>
Комплекс Стралджа
Комплексът Стралджа включва язовир “Церковски” с площ около 180 ха и намиращите се в съседство влажни ливади и заблатени места, остатъци от източната част на бившето Стралджанско блато (най-голямото н... още>>
Котленска планина
"Котленска планина се намира в централния дял на Източна Cтара планина. Границите й се определят от реките Тича на север до вливането й в язовир Тича, Стара река на запад и Луда Камчия на юг. На изток... още>>
Комплекс Калимок
Комплекс Калимок включва бивше голямо крайдунавско блато, превърнато в рибарници, покритият със заливна гора остров Безименен, както и участъкът от брега на река Дунав между тях. Разположен е северно ... още>>
Стената
Отвесна льосова стена с височина до около 12 м по южния склон на хълм югозападно от град Тутракан. Мястото е разположено непосредствено до пътя Силистра - Русе. Към него се включват и откритите простр... още>>
Остров Пожарево
Покрит с дървесна растителност остров на река Дунав от км 424 до км 423, разположен северно от село Пожарево. Основното местообитание на острова е гора от върба /Salix spp./ и бяла топола /Populus alb... още>>
Сребърна
"Сребърна е еутрофно езеро, разположено на брега на река Дунав срещу км 393-391, на 18 км западно от град Силистра. На западния му бряг се намира село Сребърна. Eзерото е обявено за резерват, в който ... още>>
Комплекс Мандра-Пода
"Комплексът Мандра-Пода обхваща Мандренското езеро с околните му влажни зони. Мандренското езеро е разположено на Черноморския бряг и е най-южното от Бургаските езера. Североизточната му част се намир... още>>
Бургаско езеро
"Бургаското езеро е плитководно бракично крайбрежно езеро - открит лиман със слаба връзка с морето и с водолюбива растителност по бреговете. Разположено е западно от Бургас, като цялата му източна час... още>>
Атанасовско езеро
"Атанасовското езеро е свръхсолено езеро с лиманен характер в северната си част и белези на лагуна в южната. Значителна част от площта му се използва като солници, но със запазен примитивен начин на с... още>>
Поморийско езеро
"Поморийското езеро е свръхсолено езеро с естествен произход - лагуна на морския бряг, част от територията на което е превърната в солници. От морето е отделено с пясъчна коса, като единствената му вр... още>>
Провадийско-Роякско плато
Провадийското и Роякското плата се намират в Източна България, между градовете Шумен и Провадия. На север и юг граничат съответно с река Провадийска и река Голяма Камчия, като в границите на мястото с... още>>
Хърсовска река
Скалисто суходолие на Хърсовска река, разположено в Добруджа, югоизточно от град Силистра. На север достига до с. Войново, на юг до с. Безмер, като обхваща и суходолието на изток от село Попрусаново д... още>>
Странджа
"Странджа обхваща части от едноименната планина, разположена в най-югоизточната част на България. На юг и югозапад следва държавната ни граница с Турция, на изток - Черно море между град Царево и село... още>>

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [>>]

 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax