избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Орнитологично важни места

Раяновци
Раяновци обхваща влажните ливади разположени в понижението на терена между град Драгоман и село Цръклевци, включително Драгоманското блато, рида Чепън, а на юг - карстовите хълмове от Драгоман до земл... още>>
Западен Балкан
Границите на мястото почти съвпадат с орографския обхват на западния дял на главната Старопланинска верига на северозапад от землищата на село Раковица и Подгоре до Петрохан и Понор планина на юг, и д... още>>
Кресна
Кресна е разположена в югозападна България по долината на река Струма в района на Кресненския пролом. На юг достига до селата Палат и Драката, а на север – до село Крупник. На изток влизат част от под... още>>
Долни Богров-Казичене
Мочурлива местност между селата Долни Богров и Казичене, прорязана от отводнителни канали. През зимата мочурливите места не замръзват поради наличието на минерален извор. Основното местообитание са ли... още>>
Понор
"Понор обхваща билната платовидна част на едноименната планина с надморска височина от 900 до 1400 м., разположена на около 50 км западно от София. Понор планина е част от главната Старопланинска вери... още>>
Рибарници Орсоя
Обрасли с водолюбива растителност рибарници на мястото на бившето Орсойско блато, заедно със заливните територии около него. Разположени са между с. Орсоя и с. Добри дол, в непосредствена близост до р... още>>
Остров Ибиша
"Мястото обхваща покрития с дървесна растителност остров на река Дунав (км 717) заедно с прилежащия му участък на реката и речните брегове, разположени северно от село Долни Цибър и източно от град Ло... още>>
Остров до Горни Цибър
Новообразуван остров на река Дунав (км 715), покрит с млада дървесна растителност, разположен източно от остров Ибиша и североизточно от село Горни Цибър. Характерни за острова са големите пясъчни кос... още>>
Златията
Златията се намира в Северозападна България, в Дунавската равнина между река Дунав и град Козлодуй на север, пътя свързващ град Вълчедръм и Хайредин на юг, и теченията на реките Цибрица и Огоста от за... още>>
Язовир Пясъчник
Язовир Пясъчник е изграден на едноименната река на около 2 км северозападно от село Любен, Пловдивско. В язовира се вливат още реките Калаващица и Геренска. Води от река Стрелченска Луда Яна и язовир ... още>>
Централен Балкан
Централен Балкан обхваща северните и южните склонове на най-високата част на Старопланинската верига (Златишко-Тетевенската и Троянско-Калоферската) от 500 до 2376 м н.в. Скалната основа е силикатна и... още>>
Крумовица
"Мястото обхваща долини в средното течение на река Крумовица и на вливащата се в нея река Дюшун дере с прилежащите към тях възвишения и склонове на Източните Родопи. Мястото обхваща участъците на река... още>>
Студен кладенец
"Язовир, създаден в скално дефиле на река Арда, с отвесни скали, стръмни брегове с оскъдна растителност и намиращите се в съседство планински ридове. Разположен е в Източните Родопи между град Кърджал... още>>
Маджарово
Маджарово обхваща част от дълбока, тясна долина на река Арда, заобиколена от планински склонове и на места високи до 150 м скални масиви. Мястото е разположено в Източните Родопи между село Бориславци... още>>
Язовир Конуш
Язовир Конуш е разположен непосредствено до едноименното село, на 15 км североизточно от гр. Асеновград. От юг и запад е заобиколен от земеделски земи. На изток граничи с черен път и стопанския двор н... още>>
Рибарници Пловдив
Обрасли с блатна растителност рибарници, разположени северно от гр. Пловдив. Общият вид на рибарниците се определя от обрасли с хидрофитна растителност басейни. Преобладават роголистникът /Cerathophil... още>>
Комплекс Беленски острови
Мястото включва най-големия наш дунавски остров Белене, с намиращите се на него три сладководни блата, заедно със заобикалящите ги стари заливни върбови гори, както и съседните острови Милка и Китка (... още>>
Остров Вардим
"Остров Вардим е покрит почти изцяло с естествена гора от заливен тип, която в западната част е изсечена и превърната в тополова плантация. Разположен е на река Дунав от км 546 до км 542, източно от г... още>>
Бяла река
Мястото обхваща водосбора на Бяла река в най-югоизточната част на Източните Родопи, непосредствено до държавната граница с Гърция. То включва долината на Бяла река и заобикалящите я планински хълмове ... още>>
Радинчево
Скалист, на места ерозиран район с храстова растителност и гори в Югозападен Сакар. Разположен е на левия бряг на река Марица, като на изток достига до шосето село Йерусалимово - село Изворово, на сев... още>>

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [>>]

 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax