избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Чаиря

Карта


Код
BG085

Област
Добрич

Критерий
B1i, C3

Площ
1451,15 ha

Собственост
"държавна собственост - 6%; общинска собственост - 40%; частна собственост - 54%;"

Описание
Чаиря е едно от малкото запазили се в Добруджа пасища с полуестествена степна растителност, което се намира на около 12 км североизточно от град Добрич южно от пътя за Генерал Тошево. Малка по площ равнинна територия заключена между селата Генерал Колево, Пленимир и Методиево. През зимата и пролетта в северната част на територията се образуват временно залети площи, които при дъждовни години остават а съществуват до края на юни.

Птици
Международното значение на мястото се определя от факта, че през зимата във временно заливаемите площи и около тях се концентрират за хранене водолюбиви птици, като голямата белочела гъска /Anser albifrons/, която зимува тук в значими количества. През гнездовия сезон на територията гнездят калугерици /Vanellus vanellus/ и се хранят редовно вечерни ветрушки /Falco vespertinus/. И двата вида през последните години силно намаляват и се очаква да бъдат включени в списъка на световно застрашените видове.

Заплахи
Мястото е уязвимо основно към промени в традиционното ползване на земята като пасища в обработваема земя. Най сериозната пряка заплаха за птиците е безпокойството и лова на водлюбиви птици от местните хора.

Законова защита
Чаиря няма законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax