избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
  ОВМ
  Натура 2000
  Среднозимни преброявания
Опазване на местообитания
Проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Остров до Горни Цибър

Карта


Код
BG008

Област
Монтана

Критерий
A1, A4i, B1i, C1, C2, C3

Площ
218,31 ha

Собственост
държавна собственост - 100%

Описание
Новообразуван остров на река Дунав (км 715), покрит с млада дървесна растителност, разположен източно от остров Ибиша и североизточно от село Горни Цибър. Характерни за острова са големите пясъчни коси с фин пясък, които менят размера си в зависимост от нивото на водите в реката. На места пясъчните коси са обрасли с върбови храсталаци. В централната си част островът е обрасъл с млада гора от бяла върба /Salix alba/ и бяла топола /Populus alba/, която към източния и западния край постепенно се разрежда.

Птици
Островът до Горни Цибър е от международно значение за световно застрашения къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/ и за големия корморан /Phalacrocorax carbo/, които постоянно го използват като място за почивка, както през гнездовия период, така и по време на следгнездовите скитания и миграцията. По време на миграция островът е предпочитано място за почивка на лопатарката /Platalea leucorodia/ и на световно застрашеният от изчеване малък корморан /Phalacrocorax pygmeus/.

Заплахи
Обрастването на острова с тополи и върби, предизвикано от естествената сукцесия, води до намаляване на откритите пространства, подходящи за почивка на къдроглавия пеликан. Островът е малък и преминаващите в близост рибарски лодки безпокоят почиващите пеликани и корморани. Мащабен проект за повишаване на плавателния капацитет на река Дунав - транспортен коридор №1, ще доведе до постоянна промяна на водния режим на реката, както и изчезване на плитките води около острова.

Законова защита
Островът не е защитен по националното природозащитно законодателство. През 1997 г.г. е обявен от BirdLife International за Орнитологично важно място. Предложената защитена зона граничи със потенциална Специално защитена зона в Румъния.
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax