избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2012
БДЗП участва в работна среща на Секретариата на AEWA в Гърция [2012-11-13 10:26:17]
БДЗП участва в работна среща на Секретариата на AEWA в Гърция

От 8 до 11 ноември в Керкини, Гърция се проведе работна среща на Международната работна група по опазването на малката белочела гъска. На срещата бе ревизиран статуса на вида в отделните страни и бяха начертани мерки за опазването му по миграционните пътища на вида в Европа и Азия.

още>
269 вида птици в джоба [2012-11-09 02:41:37]
269 вида птици в джоба

Първото природозащитно приложение за смартфони SmartBirds съчетава определител за птици, електронен дневник за наблюдения и информация за Натура 2000 места. Приложението е създадено от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“, с цел да улесни привържениците на „бърдуочинг” туризма при техните срещи с дивите птици.
 

още>
През октомври при червеногушите гъски [2012-11-09 02:13:58]
През октомври при червеногушите гъски

През изминалия месец октомври заедно с екипа на проекта на БДЗП „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска” и съвместно със Зеления образователен център – гр. Шабла над 350 деца се запознаха с проектния район и очаквания скоро зимуващ у нас рядък вид птица.

още>
Пристигнаха първите червеногуши гъски [2012-11-08 04:13:51]
Пристигнаха първите червеногуши гъски

Първите за тази зима в България червеногуши гъски бяха наблюдавани в Свищовско-Беленската низина. Те са регистрирани от доброволците на БДЗП по време на редовния мониторинг на зимуващите диви гъски в района на низината, който се извършва вече повече от 10 години.
 

още>
Стартира мониторингът на малкия корморан край Пловдив [2012-11-07 11:40:50]
Стартира мониторингът на малкия корморан край Пловдив

На 28.10 за дванадесета поредна година стартира мониторингът на защитена местност „Нощувка на малък корморан“ край Пловдив. Въпреки лошото време служители и доброволци на БДЗП преброиха 380 малки корморана.

още>
CISCO и БДЗП в съвместна дарителска акция в Източни Родопи [2012-11-07 11:26:25]
CISCO и БДЗП в съвместна дарителска акция в Източни Родопи

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и CICSO България проведоха съвместна дарителска акция в Източни Родопи. Общо 10 компютъра бяха предоставени на СОУ „Димитър Маджаров“ гр. Маджарово и ОУ „Иван Вазов“ с. Поточница.

още>
Започна мониторингът на зимуващите гъски край Шабла и Дуранкулак [2012-11-05 02:18:01]
Започна мониторингът на зимуващите гъски край Шабла и Дуранкулак

Първият за този есенно-зимен сезон мониторинг на крайморските езера беше проведен на 3 ноември. Проучванията са ключова дейност по проекта на БДЗП „Сигурни зимовища за червеногушата гъска”.

още>
Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници в България гарантира опазването на биологичното разнообразие [2012-11-02 10:29:41]
Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници в България гарантира опазването на биологичното разнообразие

България започна да прилага Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници 2011 – 2020 г. Становището по Екологичната оценка на Националния план поставя сериозни ограничения пред реализирането на проекти за ВЕИ в Натура 2000 зони, както и в райони, важни за опазване на застрашени видове.

още>
Продължаваме да картираме опасните електрически стълбове [2012-11-01 06:37:12]
Продължаваме да картираме опасните електрически стълбове

За период от 2 седмици през октомври екип от LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ направи мащабно картиране на опасната електроразпределителна мрежа в шест територии на египетски лешояди в Северна България.

още>
Електропастир за площадката за подхранване в Маджарово [2012-11-01 06:04:19]
 Електропастир за площадката за подхранване в Маджарово

На 20 и 21 октомври служители и доброволци на БДЗП оградиха площадката за подхранване на лешояди в Маджарово с електропастир. Дължината на електропастира е около 700 м.

още>
Менюто на египетските лешояди [2012-10-30 19:07:51]
Менюто на египетските лешояди

През септември и октомври по LIFE+ проекта "Помощ за египетскиия лешояд" събрахме хранителните остатъци от 15 гнезда на египетски лешояди в България. Целта на дейността е изследване на хранителния спектър на вида и оценка на хранителната база.

още>
Стартира мониторингът и охраната на зоните по проекта за опазване на малката белочела гъска в България [2012-10-30 15:33:43]
Стартира мониторингът и охраната на зоните по проекта за опазване на малката белочела гъска в България

На 26 октомври успешно стартира мониторингът на гъските в трите зони на проекта за опазване на малката белочела гъска в България. Целта е да се проследи движението на гъските на територията на континента.

още>
Над 50 доброволци взеха участие в бригадата в зоопарка, организирана от БДЗП [2012-10-30 15:16:09]
Над 50 доброволци взеха участие в бригадата  в зоопарка, организирана от БДЗП

На 27 и 28 октомври Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) организира природозащитна бригада в Центъра за защита на природата и животните в Добрич. В бригадата се включиха над 50 доброволци от Добрич и Варна на възраст от 5 до 56 години.
 

още>
CISCO и БДЗП предоставиха компютри на учебни заведения в Мадара [2012-10-30 12:01:56]
CISCO и БДЗП предоставиха компютри на учебни заведения в Мадара

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и CISCO България организираха  съвместна дарителска акция в с. Мадара. На 27 октомври двете организации посетиха местното основно училище "Панайот Волов" и Целодневна детска градина "Мадарски конник", където  предоставиха 5 компютъра.

още>
ПОКАНА за редовно изборно Общо събрание на БДЗП [2012-10-23 17:25:54]
ПОКАНА за редовно изборно Общо събрание на БДЗП

Управителният съвет на „Българско дружество за защита на птиците”, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.11 от Устава свиква редовно изборно Общо събрание на сдружението на 24.11.2012 г. в София, от 09:00 ч. в Аулата на Биологически факултет към СУ, бул. Драган Цанков 8, ет.2, при следния дневен ред:
1. Приемане на промени в Устава;
2. Освобождаване на членовете на УС с изтекъл мандат и избиране на нови членове;
3. Приемане на бюджета на БДЗП за 2013 г.
4. Разни.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.12 от Устава, събранието ще се проведе същия ден в 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове или нотариално упълномощени техни представители да присъстват на събранието.

още>
Седем нови изкуствени гнезда за царски орел [2012-10-23 11:33:40]
Седем нови изкуствени гнезда за царски орел

Експерти на БДЗП поставиха 7 изкуствени гнезда за царски орел. Четири от изградените гнезда са поставени с цел да подпомогнат вече размножаващи се двойки. Тъй като гнездата, използвани от птиците са в много лошо състояние, новопоставените ще бъдат алтернатива за успешно размножаване на орлите напролет. Останалите 3 гнезда са поставени в подходящи територии и имат за цел привличане на новосформирани двойки царски орли.

още>
Зимата наближава - пристигнаха първите диви гъски [2012-10-22 11:31:37]
Зимата наближава - пристигнаха първите диви гъски

На 20 и 21 октомври бе проведен първият мониторинг на зимуващите гъски в резерват Сребърна – една от зоните от „Натура 2000“ в обхвата на проекта на БДЗП „Сигурни зимовища за червеногушата гъска“. Резултатът – първите 218 големи белочели гъски са вече тук.

още>
БДЗП организира бригада в Центъра за защита на природата и животните Добрич [2012-10-18 02:18:53]
БДЗП организира бригада в Центъра за защита на природата и животните Добрич

На 27 и 28 октомври (събота и неделя) от 11 ч. Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) организира природозащитна бригада в Центъра за защита на природата и животните в Добрич.
 

още>
За три дни 300 малчугани бяха гости в природозащитен център на БДЗП „Пода” [2012-10-16 13:29:35]
За три дни 300 малчугани бяха гости в природозащитен център на БДЗП „Пода”

Най-голямата емоция и забава за тях е докосването за пръв път до бинокъл и зрителна тръба. Тази възможност в природозащитния център е най-голямата атракция за малките деца. Те се надпреварват кой пръв ще се докосне до „вълшебната” техника, с помощта на която виждат наблизо птиците.

още>
Втора работна среща на проектите, финансирани от програма LIFE+ на ЕС се проведе в Бургас [2012-10-16 13:24:11]
Втора работна среща на проектите, финансирани от програма LIFE+ на ЕС се проведе в Бургас

В началото на миналата седмица в Бургас се проведе втора работна среща на всички проекти в България, финансирани от програма LIFE+ на ЕС. Домакин на срещата бе Българско дружество за защита на птиците.
 

още>

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [>>]

 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax