избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2012
Експерт от Кралското дружество за защита на птиците обучава природозащитници в Бургас [2012-05-07 12:04:23]
Експерт от Кралското дружество за защита на птиците обучава природозащитници в Бургас

Експертът Джеф Уелч от Кралското дружество за защита на птиците (КДЗП) ще проведе обучение на специалисти по природозащита в Бургас. Тридневната среща има за цел да представи на българските експерти опита на колегите им от Великобритания в разработването и прилагането на планове за управление на защитени територии. Срещата – семинар, която ще се проведе от 7 до 9 май в Бургас, се организира от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) – партньор на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) по проект „Живот за Бургаските езера” към програма LIFE+ на ЕС.

още>
Предварителни резултати от проучването на египетския лешояд в Турция [2012-05-07 11:31:49]
Предварителни резултати от проучването на египетския лешояд в Турция

През април 2012 г. Българско дружество за защита на птиците участва в проучване на египетските лешояди (Neophron percnopterus) в Турция. Изследването се инициира от Кралското дружество за защита на птиците, в тясно сътрудничество с партньора на БърдЛайф Интернешънъл за Турция - Doga Dernegi и БДЗП, чрез проект „Помощ за египетския лешояд“ (LIFE10 NAT/BG/000152), финансиран от програма LIFE+ на Европейската комисия и ко-финансиран от фондация „А. Г. Левентис“.

още>
Видео на БДЗП по случай 20 години LIFE [2012-05-04 16:26:48]
Видео на БДЗП по случай 20 години LIFE

Българското дружество за защита на птиците засне кратко природозащитно клипче. Във видеото участват двайсетгодишни младежи, които говорят за опазването на природата и биоразнообразието. Това са усмихнати млади хора с активна гражданска позиция, загрижени за бъдещето на природата в България и планетата като цяло. Поводът за заснемането на филмчето е 20-годишнината от началото на програмата LIFE на Европейската комисия.
Гледайте видеото тук: http://www.youtube.com/watch?v=Jn-XcexdutA

още>
Още 46 опасни за царските орли стълбове бяха изолирани в Сакар [2012-05-04 12:32:46]
Още 46 опасни за царските орли стълбове бяха изолирани в Сакар

БДЗП завърши изолирането на 46 опасни за дивите птици стълбове от електроснабдителна линия, стопанисвана от ВиК, намираща се в защитена зона Сакар. С това общият брой на обезопасените стълбове от електроразпределителната мрежа в двете най-важни за царските орли защитени зони – Сакар и Западна Странджа – достигна 390.

още>
Две нови двойки царски орли открити в Югоизточна България [2012-05-04 12:21:19]
Две нови двойки царски орли открити в Югоизточна България

На 1 май 2012 екипът на БДЗП, работещ по LIFE+ проекта за опазване на царския орел и ловния сокол, откри две нови двойки царски орли в Югоизточна България. С тях общият брой на известните у нас гнезда на царски орли достига 23, което е рекорд, откакто се извършват активни дейности за опазване и мониторинг на вида у нас.

още>
Помощ за световно застрашената вечерна ветрушка [2012-05-04 12:14:47]
Помощ за световно застрашената вечерна ветрушка

В началото на месец май стартира проект „Заедно за вечерната ветрушка”. Проектът се финансира по програма М-Тел Еко Грант и ще се изпълнява до края на 2012 год. Основната цел е да се спре изчезването и да се опази световно застрашената вечерна ветрушка (Falco vespertinus) в България.

още>
„Летящото богатство: от България до Америка“ представя птиците от двете страни на океана [2012-05-04 09:18:54]
„Летящото богатство: от България до Америка“ представя птиците от двете страни на океана

На 5 май 2012 г. (събота) в столичната Зоологическа градина Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) открива фотоизложбата "Летящото богатство: от България до Америка". Експозицията е разположена на алеята пред Учебния център, на гърба на езерото с пеликаните. От 11.30 до 14.30 ч. пред Учебния център в зоопарка ще бъде разположен информационен щанд, на който служителите на БДЗП ще разказват повече за видовете и за природозащитните дейности. Изложбата ще може да бъде разгледана до края на май.

още>
Техника за видеонаблюдение засне снасяне на яйце на египетски лешояди [2012-05-03 10:31:32]
Техника за видеонаблюдение засне снасяне на яйце на египетски лешояди

Специализирана техника за видеонаблюдение засне снасянето на първото яйце на дива двойка египетски лешояди за този размножителен сезон. Ако всичко е наред по време на мътенето, пиленцето трябва да се излюпи на 1 юни (денят на детето). С новото поколение идва и нова надежда за този световно застрашен вид, от който в България са останали само 32 двойки.

още>
Блатата на остров Персин – рай за водоплаващите птици [2012-05-02 19:08:03]
Блатата на остров Персин – рай за водоплаващите птици

Понякога намесата на човека може да оказва благоприятен ефект върху природата. Такъв е примерът с блатата на остров Персин, част от Природен парк „Персина”. След успешното им възстановяване, те се превърнаха в една от най-важните влажни зони не само в България, а и в Европа.
И през тази година БДЗП продължава с редовния мониторинг на гнездящите водолюбиви птици в блатата на остров Персин. Тези дейности са заложени в дарителския проект на ДПП „Персина”, изпълняван от БДЗП – „Спасяването на Пеликана”.

още>
БДЗП участва в изследване на гнездовата популацията на египетския лешояд в Турция [2012-05-02 18:35:24]
БДЗП участва в изследване на гнездовата популацията на египетския лешояд в Турция

През април 2012 г. Българско дружество за защита на птиците участва в проучване на египетските лешояди (Neophron percnopterus) в Турция. Изследването се инициира от Кралското дружество за защита на птиците, в тясно сътрудничество с Бърдлайф партньора за Турция - Doga Dernegi и БДЗП, чрез проект „Помощ за египетския лешояд“, финансиран от програма „LIFE+“ на Европейската Комисия и ко-финансиран от фондация „А. Г. Левентис“.

още>
LIFE - 20 години грижа за природата [2012-05-02 11:59:46]
LIFE - 20 години грижа за природата

LIFE е фнансов инструмент на Европейския съюз в подкрепа на проекти за опазване на околната среда и природата в целия ЕС, както и в някои съседни или кандидатстващи за членство страни. От стартирането си през 1992 г. Програмата е съфинансирала 3506 проекта, като е допринесла с около 2,5 милиарда евро за опазването на околната среда.

още>
Информационни табели по проект „Заедно за Дунав” [2012-05-02 11:58:35]
Информационни табели по проект „Заедно за Дунав”

Шест информационни табели поставиха доброволци на БДЗП в средата на месец април. Табелите са изработени по проект „Заедно за Дунав” и съдржат интересна информация за четири Специално защитени зони в проектния регион – Златията, Рибарници Хяджи Димитрово, Комплекс Беленски острови и Свищовско – Беленска низина.

още>
Панафриканска среща за опазване на лешоядите [2012-05-02 11:52:37]
Панафриканска среща за опазване на лешоядите

Между 16 и 20 Април в Масай Мара, Кения се проведе Панафриканска среща за опазване на лешоядите.
Срещата е първа по рода си и имаше за цел да привлече внимание към острата нужда от предприемане на активни мерки за опазване на лешоядите в Африка. Числеността на почти всички видове, срещащи се на континента намалява, а 7 от общо 11-те вида са вече включени в Световния Червен списък IUCN.

още>
Курсове за поддръжници [2012-05-02 11:50:06]
Курсове за поддръжници

На 24 април 2012 г. се проведе първият от курсовете за поддръжници на проекта „Опазване на зимуващата популация на червеногушата гъска” през 2012 година. Курсът премина в две части на тема „Птиците в проектния район”. Поддръжниците посетиха езерата в региона и се запознаха с техните пернати обитатели.
Предстоят още следните курсове: курс „Растенията в проекния район” на 4 май и 5 юни 2012 г.; и курс „Животните в проектния район” на 26 юни 2012 г.

още>
Обновен международен сайт за опазване на на малката белочела гъска [2012-05-02 11:35:53]
Обновен международен сайт за опазване на на малката белочела гъска

Отскоро функционира обновеният сайт на Лайф + проекта за опазване на малката белочела гъска. На него може да бъде намерена информация за дейностите по проекта, за най-новите наблюдения на вида, както и много полезна информация за биологията и екологията на малката белочела гъска.

още>
Рекорден брой двойки белоглави лешояди бяха регистрирани в Източни Родопи [2012-05-02 11:09:43]
Рекорден брой двойки белоглави лешояди бяха регистрирани в Източни Родопи

В края на първата десетдневка на месец април приключи мониторингът на заетите гнездовища на белоглави лешояди в Източни Родопи. Бяха посетени всички гнездови скали по поречието на река Арда. От общо наблюдаваните 60 двойки със заети гнезда, 12 са с излюпени малки, 34 от двойките все още мътят, като една част от тях най-вероятно са вече с малки, които екипът на БДЗП не успя да установи, поради положението на гнездовите ниши. Мониторингът показва, че засега неуспешните двойки са едва 14, което е много добър показател спрямо предишните години. Миналата година двойките белоглави лешояди бяха 56.

още>
Семинар „Престъпления срещу дивата природа” организира БДЗП [2012-05-01 11:11:50]
Семинар „Престъпления срещу дивата природа” организира БДЗП

Семинар на тема „Престъпления срещу дивата природа” се проведе в София на 18 април. Събитието беше организирано от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и събра на едно място държавни институции, работещи по проблема, представители на неправителствения сектор и медии. Целта му беше да насочи общественото внимание и медиите към подценяваните доскоро престъпления срещу природата в техните различни аспекти - незаконно залавяне на животни от дивата природа и отглеждането им в плен, използване на нелегални примамки и отрови, ограбване на гнезда, яйца и малки от природата, трафик и търговия със защитени видове, бракониерство, незаконно препариране и др.

още>
Българско дружество за защита на птиците взе участие в националната олимпиада по биология [2012-04-27 15:38:17]
Българско дружество за защита на птиците взе участие в националната олимпиада по биология

БДЗП се включи в програмата на тридесет и седмата олимпиада по биология, която се проведе от 10-ти до 12-ти април в град Русе. Най-добрите млади биолози за 2012 година се състезаваха за челните места и попадането им в националния отбор, който ще представя страната ни на международното състезание в Сингапур. Учениците изпробваха уменията си и в арт работилницата на БДЗП, където трябваше да изработят птици от естествени материали и да рециклират хартия.

още>
Стартира нов проект на БДЗП – Градини за биоразнообразието [2012-04-26 17:02:12]
Стартира нов проект на БДЗП – Градини за биоразнообразието

На 27 април 2012 г. стартира проект на Българското дружество за защита на птиците - „Градини за биоразнообразието”, финансиран от Фондация “Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ), фонд "Хората решават" 7.
Целта на проекта е създаване на модел за ангажиране на младежката общност с проблемите на опазването на природата в най-широк смисъл - неговите природни, социални, икономически и културни аспекти.
Проектът предвижда да въвлече учениците от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Николово (община Русе) в създаване, със средствата на изкуството и природни материали, на собствена зелена зона в рамките на училищния двор – Градина за биоразнобразието.

още>
Царският орел и египетския лешояд бяха представени на изложението Зелени дни в София [2012-04-26 11:01:54]
Царският орел и египетския лешояд бяха представени на изложението Зелени дни в София

БДЗП и LIFE+ проектите  „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите места от Натура 2000” и „Помощ за египетския лешояд” бяха представени със собствен щанд на националното изложение „Зелени дни”. Събитието се проведе пред Народни театър в София между 20 и 22 април 2012 г. и събра хиляди столичани и гости на София.
На щанда на БДЗП бе представена дейността на дружеството, основните природозащитни дейности и проекти, двата природозащитни центъра – „Източни Родопи” и „Пода” и продуктите на дружеството. Имаше и щандове с екологично чисти продукти, произведени от фермерите, с които БДЗП работи в рамките на различни проекти с цел подкрепа на отговорно и устойчиво земеделие, допринасящо за опазване на местообитанията на световно застрашени видове.

още>

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [>>]

 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax