избор на език      |
 
 
НОВИНИ
Актуални новини
Архив 2012
Архив 2011
Архив 2010
Архив 2009
Архив 2008
Архив 2007
Архив 2006
Архив 2005
Архив 2004
Архив 2003
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > НОВИНИ > Архив 2009
Фотоизложба Лешояди 2008 [2009-03-17 11:11:25]
Фотоизложба Лешояди 2008

През месец март в ателието "Фото братя Трейман - Kodak Express" на бул. Витоша №112 в София гостува изложбата Лешояди 2008. Организаторите - фотографът Николай Трейман и орнитологът, член на БДЗП, Светослав Митков представят фотографиите на девет автори, участници във фото-експедиция в Източни Родопи през изминалото лято.

Събраните от продажба на снимки средства Светослав дарява на Природозащитния център Източни Родопи в град Маджарово!

още>
Стартира нов образователен проект в Бургас [2009-03-17 09:43:49]
Стартира нов образователен проект в Бургас

През месец март в Бургас стартира нов образователен проект на име „Укритието за наблюдение на птици в Атанасовско езеро - как да творим и учим за природата”, Той е с продължителност шест месеца и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) е основен партньор в него.

още>
Подписка за защита на СЗЗ Бесапарски ридове [2009-03-17 03:46:19]
Подписка за защита на СЗЗ Бесапарски ридове

КОАЛИЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЕСАПАРСКИТЕ РИДОВЕ събира подписка във връзка с изключително негативното въздействие на кариерите за инертни материали в района на с. Огнянов, с. Три Водици, с. Хаджиево, с. Капитан Димитриево, с. Куртово Конаре, върху здравето и поминъка на местното население и отнемане възможността за екологично устойчив бизнес и развитие на региона, като апелира МОСВ да спазва българското и международно природозащитно законодателство за осигуряване на здравословна околна среда и устойчив поминък.
Приложено ще намерите подписката. Моля върнете събраните подписи на пощенски адрес: БДЗП Пловдив, Пловдив 4000, П.К. 562.

още>
Коалиция „Чиста храна, честен поминък‛ [2009-03-17 02:16:23]
Коалиция „Чиста храна, честен поминък‛

Коалиция „Чиста храна, честен поминък” е естествен резултат от партньорствата между нейните членове – неправителствени организации, чиито усилия са насочени към опазването на българската природа, развитие на биологичното земеделие, гарантирането на правата на българските потребители и създаването на възможност за достоен труд на българските фермери. Тези три компонента са основни елементи от концепцията за устойчиво развитие, към което би трябвало България, като страна-членка на ЕС да се стреми.

още>
Новини от резервата Хакаски - Екология, образование и история обединени в едно [2009-03-17 01:07:09]
Новини от резервата Хакаски - Екология, образование и история обединени в едно

През февруари отвори врати Природонаучният Музей в Резервата „Хакаски”. Откриването се състоя в офис сграда в Абакан, където се намира музеят.
Екологичното образование е един от приоритетните дейности в резервата „Хакаски”. Създаването на посетителски центрове и Природонаучен музей са някои от начините за подобна екологично-образователна работа.

още>
"Европа на криле" - Образователни лекции в Бургас [2009-03-12 03:28:23]

Стартираха образователните лекции в Бургас, по Българо-Френския проект на БДЗП „Европа на криле”. Те се провеждат в гимназията за романски езици „Г. С. Раковски” и целят запознаване на учениците с птиците и различните аспекти на миграцията им. Повече информация за проекта, на български и френски език, може да бъде намерена на страницата http://www.europeatiredailes.net

още>
Малкия корморан в Пловдивско [2009-03-10 11:43:27]
Малкия корморан в Пловдивско

През 2008 година Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) обяви конкурс за финансиране на малки демонстрационни проекти: Реализиране на партньорства за опазване на птиците и важните за тях места и местообитания в границите на Орнитологично важните места от Натура 2000, чрез осъществяване на мониторинг и преки природозащитни дейности в тях. Българска фондация биоразнообразие (БФБ) клон Източни Родопи, спечели финансиране с проект „Повишаване на капацитета за опазване и мониторинг на Орнитологично важни места по течението на река Марица”. По проекта бяха заложени дейности за мониторинг на малките корморани в нощувката до Пловдив, мониторинг на вида по течението на р. Марица в участъка от с. Звъничево до Първомай, охрана на нощувката до Пловдив и установяване на заплахи за вида, провеждане на лекции-презентации на студенти от ПУ „Паисий Хилендарски” и други.

още>
Пристигнаха първите бели щъркели в Бургас [2009-03-10 04:18:31]
Пристигнаха първите бели щъркели в Бургас

На 06.03.2009 г. орнитолозите от Природозащитен център ”Пода” на Българско дружество за защита на птиците наблюдаваха 15 бели щъркела. Въпреки силния вятър птиците успяха да наберат височина и отлетяха в посока север. Това са първите, за 2009 г. прелетни гости, които отбелязаха края на зимата и началото на пролетта.

още>
„Предвестници на пролетта‛ в Регионален исторически музей – Благоевград [2009-03-10 03:58:27]
„Предвестници на пролетта‛ в Регионален исторически музей – Благоевград

На 05.03.2009г. (четвъртък) от 10 часа в Регионален исторически музей – Благоевград беше открита детска изложба „Предвестници на пролетта”. Изложбата представя по интересен начин растителни и животински видове, които всяка година ни напомнят за настъпването на пролетта.

още>
Нова Интернет страница в семейството на БДЗП [2009-03-10 01:44:22]
Нова Интернет страница в семейството на БДЗП

Активна е вече новата Интернет страница на Проект GRASSLANDS – Понор и Бесапарски ридове http://www.bspb.org/grasslands/.

още>
Нова интернет страница за птиците в „Моят зелен град‛ [2009-03-04 12:14:09]
Нова интернет страница за птиците в „Моят зелен град‛

Един от новите проекти на БДЗП „Моят зелен град” подкрепен от Столична община и компанията Кока Кола публикува своята интернет страница: http://zelen-grad.com/.

още>
Откриване на изложбата Дарвин сега [2009-03-03 10:38:52]
Откриване на изложбата Дарвин сега

Изложбата Дарвин сега отбелязва две изключителни годишнини за науката – 200 години от рождението на Чарлз Дарвин и 150 години от публикацията на Произход на видовете чрез естествен отбор.
Заповядайте на официалното откриване на изложбата на 4 март 2009, 17.00 ч. в Национален природонаучен музей – БАН, бул. Цар Освободител №1, София.

още>
Нова Интернет страница в семейството на БДЗП [2009-02-27 09:56:25]
 Нова Интернет страница в семейството на БДЗП

Активна е вече новата Интернет страница на Природозащитен център Източни Родопи гр. Маджарово http://vulturecenter.com/.

още>
Проект за ефективна антибракониерска кампания в района на Дуранкулашкото езеро [2009-02-27 09:42:42]
Проект за ефективна антибракониерска кампания в района на Дуранкулашкото езеро

Сдружение за опазване на дивата природа – Варна (СОДП) и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) започват Проект за ефективна антибракониерска кампания в района на Дуранкулашкото езеро.
Проектът е финансиран от Германския фонд за опазване на дивата природа (Deutsche Bundestiftung Umwelt DBU), Фондация Алфред Тьопфлер (Alfred Toepfler Stiftung F.V.S.) и NNA в рамките на програмата NatuRegio.

още>
Пет организации възразяват срещу доклад за ОВОС на вятърни генератори в Източни Родопи [2009-02-25 11:03:03]
Пет организации възразяват срещу доклад за ОВОС на вятърни генератори в Източни Родопи

Съществуват предложения за изграждане на четири вятърни парка с общо около 80 турбини във важни за лешоядите места в Източни Родопи. БДЗП е сериозно загрижено от факта, че се предлага построяване и на четирите парка, въпреки че за три от тях е прогнозиран значителен негативен ефект върху лешоядите. Смущаващо е, че това се оправдава с мерки за намаляване на смъртността, които освен че биха били неефективни, са различни за различните вятърни паркове предложени в един и същ район.

още>
На 25.2.2009 университетското радио на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски‛ представя Българско Дружество за Защита на Птиците (БДЗП) [2009-02-24 10:07:11]
На 25.2.2009 университетското радио на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски‛ представя Българско Дружество за Защита на Птиците (БДЗП)

На 25.2.2009 предаването за екология на радио Неко е поканило за свои гости Димитър Плачийски, Георги Герджиков, Владимир и Добромир Добреви от БДЗП. Основните теми на разговора ще бъдат: БДЗП като една от водещите НПО организации в работата за опазването на природата, представяне на основните проекти, по които работи офис Пловдив и БДЗП, проблемите за малкия корморан, проблемите с опазването на местообитанията и др.Радиопредаването ще се излъчи на живо от 14.00 до 16.00, а запис на предаването ще има в архива на радиото. Живото предаване може да слушате на http://net.uni-plovdiv.bg/?page_id=86

още>
Орнитологична изненада от Бургас! [2009-02-23 03:07:20]
Орнитологична изненада от Бургас!

На 12.02.2009 г. служители на фирма "Елиа Транс" се свързаха с нас за съвет как да постъпят с малкото на сова, което са намерили. При проверка на място се установи, че става въпрос за малкото на горска ушата сова (Asio otus) на възраст 3,5-4 седмици.

още>
Успешно завърши проектът SEED Bird Indicators [2009-02-19 04:19:52]
Успешно завърши проектът SEED Bird Indicators

След две години успешна работа завърши проектът за развитие на националните схеми за мониторинг на обикновените видове птици (МОВП) в седем страни от Централна и Източна Европа (SEED BI), координиран от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). В инициативите за развитие на капацитета взеха участие BirdLife партньорите в Беларус, България, Румъния, Турция, Полша, Литва и Македония.

още>
Може ли да се печели от опазване на биоразнообразието, когато има законови пропуски? [2009-02-18 10:59:12]
Може ли да се печели от опазване на биоразнообразието, когато има законови пропуски?

Европейската комисия финансира изпълнението на проект „Бизнес и Биоразнообразие”, чиято цел е да подпомогне развитието на малките и средни предприятия (МСП), които осъществяват екологично устойчив бизнес и да покаже как МСП чрез дейността си могат да опазват биологичното разнообразие, да ползват природните ресурси по устойчив начин и да осъществяват печалба. Но как да стане това, когато има законови пропуски, които не позволяват на МСП, развиващи природосъобразен бизнес да го правят. Затова е и историята, която ви разказваме.

още>
Юбилейна научна конференция „35 години обучение по екология, опазване и възстановяване на околната среда‛ [2009-02-18 10:19:44]
Юбилейна научна конференция „35 години  обучение по екология, опазване и възстановяване на околната среда‛

Лесотехническият университет, Факултет “Екология и ландшафтна архитектура” - Катедра “Екология, опазване и възстановяване на околната среда” организират Юбилейна научна конференция: „35 години обучение по екология, опазване и възстановяване на околната среда” към ЛТУ, която ще се проведе на 12 и 13 юни 2009 в Лесотехнически университет – гр. София.

още>

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [>>]

 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax