избор на език      |
 
 
ЗА ПТИЦИТЕ
Къде да ги наблюдаваме
Речници
Списание За птиците
Библиотека
Какво да направим ако ...
Фото галерия
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > ЗА ПТИЦИТЕ > Фото галерия
Хищни птици

 Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus)  Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) Орел змияр (Circaetus gallicus)  Царски орел (Aquila heliaca)
Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) Орел змияр (Circaetus gallicus) Царски орел (Aquila heliaca)
Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) Египетски лешояд (Neophron percnopterus) Черна каня (Milvus migrans) Белоглав лешояд (Gyps fulvus)
Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) Египетски лешояд (Neophron percnopterus) Черна каня (Milvus migrans) Белоглав лешояд (Gyps fulvus)
Пойни птици

 Жалобна мухоловка (Ficedula hypoleuca) Жълта стърчиопашка (черноглава форма) (Motacilla flava feldegg) Сиво каменарче (Oenanthe oenanthe) Сива овесарка ( Miliaria calandra)
Жалобна мухоловка (Ficedula hypoleuca) Жълта стърчиопашка (черноглава форма) (Motacilla flava feldegg) Сиво каменарче (Oenanthe oenanthe) Сива овесарка ( Miliaria calandra)
Сойка (Garrulus glandarius)  Обикновена чинка (Fringilla coelebs) Домашна червеноопашка (Phoenicurus ochruros) Червенушка (Pyrrhula pyrrhula)
Сойка (Garrulus glandarius) Обикновена чинка (Fringilla coelebs) Домашна червеноопашка (Phoenicurus ochruros) Червенушка (Pyrrhula pyrrhula)
 
 
2001-2018 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax