избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
Опазване на местообитания
Проекти
  Текущи проекти
  Завършени проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > ДЕЙНОСТИ > Проекти > Завършени проекти
Градина за хората и птиците – гробница Александър I Батенберг [2012-09-10 11:12:15] още>
„Градини за биоразнообразието‛ [2012-06-22 12:48:52] още>
ВИЖТЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ: Летящото богатство на България [2011-11-08 02:25:54] още>
Маркиране и последващо проследяване на целевите видове египетски лешояд, черен щъркел и бухал [2011-06-30 02:10:52] още>
НАДЕЖДА ЗА ЕГИПЕТСКИЯ ЛЕШОЯД [2011-02-28 12:30:52] още>
Транс-граничен модел за опазване на природата и устойчиво ползване на природните ресурси по течението на река Дунав [2010-12-10 01:06:15] още>
Здраве за щастие [2009-11-27 11:27:28] още>
Опазване на лешоядите в Източните Родопи [2009-10-26 02:43:41] още>
ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА ОБЕЗЛЕСЯВАНЕ И ДЕГРАДАЦИЯ НА ГОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ [2009-08-12 09:30:05] още>
Значими за опазване на биологичното разнообразие гори в България – по-добра защита и стопанисване [2009-08-11 10:35:32] още>
Мерки за опазване на египетския лешояд като флагов вид птица в Източна България [2009-08-03 02:48:13] още>
ГЛАС И ВЗОР ЗА ЗАСТРАШЕНИТЕ ПТИЦИ [2009-07-09 02:11:38] още>
Опазване на вечерната ветрушка (Falco vespertinus) в България [2009-06-22 04:05:56] още>
Опазване на ключови местообитания за световно застрашени видове птици в долното течение на р. Дунав [2009-06-22 03:39:46] още>
Европа на криле [2009-06-22 01:30:57] още>
Нашите непознати съседи [2009-06-19 05:21:07]
още>
The Next Generation [2009-04-27 12:01:08] още>
Пода - модел за стопанисване на защитена местност от неправителствена организация [2009-04-27 12:01:01]
още>
Обединени усилия за спасяването на ловния сокол в България [2008-03-24 03:32:16] още>
Опазване на световно значимо биоразнообразие в пасища и ливади с висока природна стойност чрез подкрепа за традиционния местен поминък [2007-12-19 08:01:06] още>

<< [1] [2] [3] [4] [5] >>

 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax