избор на език      |
 
 
ДЕЙНОСТИ
Опазване на видове
Опазване на места
Опазване на местообитания
Проекти
  Текущи проекти
  Завършени проекти
Кампании
Календар
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА БДЗП
Запишете се в електронния бюлетин на БДЗП, за да получавате актуална информация директно на Вашия емейл адрес
запиши се от тук >>
БДЗП във Facebook и Twitter
повече >>
Египетските лешояди "на живо"
повече >>
Сателитно проследяване на царски орли
повече >>
Сателитно проследяване на морски орли
повече >>

Начало > ДЕЙНОСТИ > Проекти > Текущи проекти
Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие в селските райони [2013-03-15 05:22:51] още>
Изграждане на капацитет за подпомагане опазването на мигриращите египетски лешояди (Neophron percnopterus) от Западна Палеарктика по местата им за зимуване в Етиопия, Судан и Чад [2013-03-06 03:53:41] още>
Подготовка за идентифициране на Орнитологично важни места по южното Черноморско крайбрежие [2013-01-07 06:01:35] още>
Заедно за вечерната ветрушка [2012-06-26 16:05:22] още>
Спасяването на Пеликана [2012-03-30 12:41:01] още>
„Спешни мерки за опазване на египетския лешояд (Neophron percnopterus) в България и Гърция‛ LIFE10 NAT/BG/000152 [2012-01-23 12:19:56] още>
Опазване на Феноскандинавската популация на малката белочела гъска в ключовите за нея места за престой и зимуване по европейския миграционен път [2011-12-05 13:53:46] още>
Определяне и минимизиране на рисковете за дивите птици [2011-08-02 11:17:46] още>
Life+ проект „Опазване на ловния сокол в Североизточна България, Унгария, Румъния и Словакия‛ (LIFE09NAT/HU/000384) [2011-04-11 05:13:02] още>
ПРОЕКТ LIFE + „ОПАЗВАНЕ НА ЗИМУВАЩАТА ПОПУЛАЦИЯ НА СВЕТОВНО ЗАСТРАШЕНАТА ЧЕРВЕНОГУША ГЪСКА“, No LIFE 09/NAT/BG/ [2010-12-23 01:36:13] още>
Лайф+ Живот за Бургаските езера [2010-06-23 04:28:49] още>
Моят зелен град [2009-07-09 01:46:05] още>
Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България [2009-07-09 01:09:19] още>
 
 
2001-2019 Българско дружество за защита на птиците. Webrix | Pillax